O nás

VERSICO s r. o.

Naše společnost působí na trhu od roku 2008, původně jsme se specializovali hlavně na prodej materiálů pro zateplení domů, ale po přestěhování do dnešních prodejních prostor, jsme rozšířili nabídku a dnes prodáváme kompletní sortiment stavebních materiálů.

Nově jsme pro Vás otevřeli samoobslužné prodejní prostory v areálu bývalého skladu, kde jsme rozšířili nabídku o nové sortimenty.

Naším cílem je dále rozšiřovat nabídku zboží, k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Naší další prioritou je vysoká úroveň péče o zákazníka. Tato priorita je zajištěna profesionálním poradenstvím a podporou, přípravou a vypracováním kalkulací a rozpočtů dle potřeb zákazníka, vzorkovnou, rychlým a flexibilním servisem služeb, dále pak nabídka kvalitních značkových materiálů a výrobků včetně rychlé přípravy a expedice do místa dodání. Naše prodejna Vám nabízí kompletní sortiment stavebních materiálů, nabízeného tak, aby zákazník mohl realizovat svoji stavbu od základů po střechu pouze z dodávek jednoho dodavatele - VERSICO /BIGMAT ! Pro zákazníka to přináší nemalou řadu výhod a také výrazně nižší ceny materiálů s ohledem na ucelenost a velikost zakázky a členství ve skupině BigMat.

Navštivte nás v naší prodejně.


V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015030:

„Energetické úspory v provozu společnosti Versico s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve skladu a prodejně stavebnin, které žadatel VERSICO s.r.o. provozuje v Lounech pod obchodním názvem BigMat. Energetických úspor bude dosaženo výměnou stávajícího nakladače pro manipulaci se se sypkými materiály novou, energeticky úspornější a manipulačně vhodnější verzí.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby paliva u nakladače, který je využíván pro obsluhu skladových deponií sypkých stavebních materiálů. Stávající stroj je pro tuto práci využíván poměrně neefektivně, neboť je primárně určen spíše pro stavební práce, k čemuž je uzpůsoben i dlouhodobý výkon motoru a manipulační hydraulický systém. Stroj je navíc vzhledem k roku výroby značně opotřebený a jeho spotřeba vysoká, což prodražuje náklady na provoz skladu a prodejny.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého manipulačního procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku expedované produkce, v tomto případě na tunu libovolného sypkého stavebního materiálu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu
  • Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Poptávkový formulář

K poptávce můžete vložit přílohu, například projektovou dokumentaci apod.
VERSICO 5. května 2910, 440 01 Louny Louny obchod@versico.cz